Amsterdam Centre for Inequality Studies (AMCIS)

Kamervragen naar aanleiding van beleidsrapport 'Onderwijsstelsels vergeleken: leren, werken en burgerschap

28 October 2015

Welke stelselkenmerken van het Nederlandse onderwijs bevorderen het leren, verbeteren de voorbereiding op de arbeidsmarkt, en versterken de socialisatie tot zelfstandige burgers? Op 15 oktober heeft de onderzoeksgroep bestaande uit onderwijswetenschappers van de Universiteit van Amsterdam, Maastricht University en Erasmus Universiteit, in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, op een beleidsconferentie het rapport ‘Onderwijsstelsels vergeleken: leren, werken en burgerschap’ gepresenteerd, waarin bovenstaande vragen worden onderzocht. Het rapport en de beleidsconferentie vormden de afsluiting van een vijfjarig onderzoeksproject in opdracht van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek van NWO.

Naar aanleiding van dit rapport zijn op 20 oktober kamervragen gesteld namens de leden Ypma en Jadnanansing (beiden PvdA) aan de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de brede brugklas en het uitstellen van selectie in het voortgezet onderwijs.

Het gehele rapport is hier te downloaden.

AMCIS

Published by  AISSR