For best experience please turn on javascript and use a modern browser!

In juni publiceerde het Centraal Planbureau (CPB) Kansrijk Onderwijsbeleid, een literatuurstudie die de kosten en baten van diverse onderwijsbeleidsmaatregelen in kaart bracht. De studie leidde tot veel discussie. Criticasters stelden vraagtekens bij de opgenomen wetenschappelijke studies: alleen (quasi-)causaal onderzoek werd besproken en het land waarin het onderzoek was gedaan was ondergeschikt aan het design van de studie. Voorstanders verdedigden de gehanteerde criteria van het CPB: alleen met deze strenge normen blijven er studies over die werkelijk wat zeggen over het (causale) effect van een beleidsverandering.

Detail Summary
Date 13 September 2016
Time 14:00 - 17:00

Op 13 september organiseert het Amsterdam Centre for Inequality Studies (AMCIS) een workshop over deze discussie. Economen, onderwijskundigen en sociologen gaan aan de hand van stellingen met elkaar in debat over wat de belangrijkste criteria voor goed onderzoek zijn. Na een korte reactie van het CPB op deze stellingen zullen sprekers van verschillende organisaties die onderwijsbeleid analyseren (CPB, Onderwijsinspectie, SCP) met wetenschappers discussiƫren over de centrale vraag: Welk soort wetenschappelijk bewijs is van belang voor onderwijsbeleidsanalyses?

Voorlopige lijst met sprekers

Centraal Planbureau, Herman van de Werfhorst (Sociologie, Universiteit van Amsterdam), Inge de Wolf (Onderwijsinspectie), Lex Herweijer (Sociaal en Cultureel Planbureau), Mark Levels (Sociologie, ROA Maastricht), Pieter Gautier (Economie, Vrije Universiteit Amsterdam), Robert Dur (Economie, Erasmus Universiteit Rotterdam).

De definitieve lijst met sprekers zal dan rondgestuurd worden. Na afloop is er een borrel.

Locatie

Muziekzaal CREA

Gaarne aanmelden voor 10 september per email aan: amcis@uva.nl