For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

De Jaarprijs Politicologie wordt ieder jaar op het etmaal uitgereikt voor het beste politicologisch proefschrift dat is verdedigd in Nederland of Vlaanderen in het voorgaande jaar, of door een Nederlandse of Vlaamse promovendus aan een buitenlandse universiteit. Deze prijs is een gezamenlijke prijs van de Nederlandse Kring voor Wetenschap der Politiek en de Vereniging voor Politieke Wetenschappen uit Vlaanderen.