For best experience please turn on javascript and use a modern browser!

De Jaarprijs Politicologie wordt ieder jaar op het etmaal uitgereikt voor het beste politicologisch proefschrift dat is verdedigd in Nederland of Vlaanderen in het voorgaande jaar, of door een Nederlandse of Vlaamse promovendus aan een buitenlandse universiteit. Deze prijs is een gezamenlijke prijs van de Nederlandse Kring voor Wetenschap der Politiek en de Vereniging voor Politieke Wetenschappen uit Vlaanderen.